Karar Resmi Gazete’de: Gıdadan makineye kadar birçok ürünü etkiliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri’ Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tebliğlerin içeriğinde; oyuncaklar, makineler, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabılar, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri gibi pek çok ürün grubunun teknik düzenlemesine uygun ve güvenli bir şekilde piyasaya girmesi için ithalat aşamasında yürütülen denetimleri düzenleniyor. Tebliğler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüş ve önerileri çerçevesinde her yıl güncellenerek yeniden yayımlanıyor.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu sene yayımlanan tebliğlerde öne çıkan değişiklikler ise şu şekilde:

– Tekstil, konfeksiyon, ayakkabı ve kırtasiye ürün gruplarında yeni ürünler ithalatta denetim kapsamına alındı.

– Anne ve bebek ürünlerinin sıkı denetimi için “Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği” yayımlandı.

– Ağır iş makinelerinin güvensiz veya teknik düzenlemesine aykırı şekilde ülkemiz piyasasına arzının önlenmesi için “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimi Tebliği” yayımlandı.

– Ülkemiz sanayiinin ihtiyaç duyduğu, ham madde niteliğindeki atık baskı devre kartları, ithalatı kontrole tabi atıklar kapsamına alındı.

– Uluslararası sözleşmelerden kaynaklı taahhütlerimiz çerçevesinde florlu sera gazlarının kullanımının kademeli olarak azaltılması amacıyla, ithalatta yapılacak denetimler ve kota tahsisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

– Kayıt dışı üretimde kullanılarak halk sağlığını tehdit edebileceği tespit edilen 23 yeni kimyasalın ithalatı kontrol altına alındı. Ek olarak, beşeri tıbbi ürünlere yönelik olarak, radyoaktif kimyasal elementler ve izotoplara ilişkin denetimin kapsamı genişletildi.

– Gıda ürünlerinin ithalat denetimi kapsamında Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı aranan ürünlere ve muafiyetlerden yararlanarak denetime tabi olmadan ithal edilen ürünlere ilişkin düzenlemeler yapıldı.

– Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetimi kapsamında tebliğ eklerinde düzenleme yapıldı.

– Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında yapılacak Ticari Kalite Denetimi için esas alınacak standartlar yıl içerisinde yapılan tadiller dikkate alınarak güncellendi.

İthalattaki ürün güvenliği denetimine yönelik yukarıdaki değişiklikler ile birlikte:

– Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu’na bildirilerek göreve başlayan onaylanmış kuruluşlar ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına dair bildirimlerde tutarlılık ve yeknesaklık sağlanması ile sistemin sorunsuz işlemesine yönelik usul ve esaslar belirlendiği yeni bir tebliğ yayımlandı.

– Ayrıca, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yer alan idari para cezalarının alt ve üst hadlerinin, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı (yüzde 58,46) esas alınarak artırıldığı ilan edildi. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx